Skip to content

Акти предузећа

  • Oдлука о спровођењу поступка набавке горива за 2024.годину

Јавни оглас о спровођењу конкурса за попуњавање извршилачких радних места у ЈКП “Паланка 2020”