Skip to content

Паркинг сервис

Од почетка 2021. Године ЈКП „ Паланка 2020 Смедеревска Паланка“ започело је са наплатом паркирања у две зоне у центру Смедеревске Паланке.
Наплата паркирања врши се на 500 паркинг места у оквиру Прве и Друге Зоне.
Наплата паркирања врши се у следећим улицама:

I ЗОНА време паркирања није ограничено:

 • Ул.Олге Милошевић
 • Ул. Француска
 • Ул.Трг Хероја
 • Ул.Светог Саве
 • Ул.10 Октобра
 • Ул.Вука Караџића ( од улице Трг Хероја до улице 10.октобра
 • Ул.Првог Српског устанка (од улице 10.октобра до улице Ђоке Павловића)

II ЗОНА време паркирања није ограничено:

 • Ул.Др Рајса
 • Ул.Првог српског устанка ( од улице Ђоке Павловића до улице Кнеза Милоша)
 • Ул.Војводе Степе
 • Ул. Вука Караџића ( од улице 10.октобра до улице Кнеза Милоша)
 • Ул. Мике Голубовића

Управа јавних паркиралишта и гаража налази се у улици Војводе Степе у Смедеревској Паланци, на простору Мини робне пијаце тзв. Малог бувљака.
У просторијама управе паркиралишта издају се и налепнице за паркирање за особе са инвалидитетом.
Радно време благајне је од 08:13 часова сваког радног дана.
Број телефона за информације и примедбе 064/887-31-21

Ценовник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила

ЗОНАЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕЦЕНА (дин)ПДВ (дин)УКУПНО (дин)
IПаркинг карта за један сат паркирања31,676,3338,00
IIПаркинг карта за један сат паркирања20,834,1725,00
Посебно паркиралиштеЦена паркирања по започетом сату41,678,3350,00
ПАРКИНГ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ПАРКИРАЊЕЦЕНА (дин)ПДВ (дин)УКУПНО (дин)
ЗОНАI167,6733,33200,00
II125,0025,00150,00
ЗОНАПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕЦЕНА (дин)ПДВ (дин)УКУПНО (дин)
I и IIПаркинг карта за један месец паркирања, за физичка лица-станаре333,3366,66400,00
I и IIПаркинг карта за један месец паркирања, за правна лица-предузетнике750,00150,00900,00
ЗОНАПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕПОПУСТ (дин)ЦЕНА (дин)ПДВ (дин)УКУПНО (дин)
IПретплатна карта за 1 месец паркирања1500,00300,001800,00
Претплатна карта за 6 месеци паркирања15%7650,001530,009180,00
Претплатна карта за 12 месеци паркирања25%13500,002700,0016200,00
IIПретплатна карта за 1 месец паркирања1083,33216,671300,00
Претплатна карта за 6 месеци паркирања15%5525,001105,006630,00
Претплатна карта за 12 месеци паркирања25%9750,001950,0011700,00
Посебно паркиралиштеПретплатна карта за 1 месец паркирања1666,67333,332000,00
Претплатна карта за 6 месеци паркирања15%8500,001700,0010200,00
Претплатна карта за 12 месеци паркирања25%15000,003000,0018000,00

НАПОМЕНА:

 • За купљену шестомесечну карту за паркирање одобрава се попуст од 15%
 • За купљену годишњу карту за паркирање, одобравасе попуст од 25%.